Главная / Garanții și condiții

Garanții și condiții

CONDITII DE GARANTIE

Prezentul certificat atestă că produsul achiziţionat de Dvs. nu conţine defecte şi că Dvs. beneficiaţi de reparaţie gratuită pe toată durata perioadei de garanţie, începând cu achiziţionarea produsului. Eventualele defecţiuni ale produsului vor fi remediate gratuit în perioada de garanţie în cazul în care acestea au survenit din vinaî.M. „KARCHER” S.R.L. sau producătorului acestuia.

Prezenta Garanţie se aplică produselor noi ale KARCHER importate în Republica Moldova de cătreî.M. ’’KARCHER” S.R.L.

Clauzele prezentei Garanţii nu restricţionează drepturile consumătorului prevăzute de normele imperative ale legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova.

Termenele de garanţie, specificate în-prezentul certificat de garanţie, se calculează de la data de cumpărare a produsului de către cumpărător. Data de cumpărare urmează să fie specificată pe pagina facială a certificatului de garanţie.

! La procurarea produsului, cereţi completarea corectă şi deplină a acestui certificat de garanţie.

Garanţia nu se aplică la:

 • înlocuirea consumabilelor: filtre, filtre-saci, paduri sau role din microfibră, lame de absorbţie, şerveţele, cartuşe anti-calcar, soluţii anti-calcar, antispumant, soluţii chimice, lichide tehnologice;
 • înlocuirea accesoriilor de uzură rapidă: coturi, tuburi, furtunuri, perii, duze, perii ale motorului electric;

Garanţia nu se răsfrânge asupra:

 • pieselor de uzură rapidă (perii ale motoarelor electrice, inele de etanşare, garnituri, supape, presgarnituri, curele de transmisie );
 • accesoriilor (filtre de curăţare fină, perii cilindrice, perii disc, paduri pentru curăţare – lustruire – polizare, duze pentru curăţat-spălat, coturi, ţevi, pistoale, furtunuri pentru aspiratoare, aspiratoare cu abur, curăţătoare cu presiune etc.) în cazuri în care nu sunt defecte comise de uzina producătoare.

Nu fac obiectul prezentului certificat de garanţie:

 • produsele folosite în scopuri şi condiţii altele decât cele specificate în instrucţiunile de exploatare şi siguranţă a produselor Karcher;
 • produse a căror sarcină depăşeşte ре сеа recomandată în instrucţiunea de exploatare originală a produselor Karcher.

Garanţia acumulatoarelor/bateriilor de acumulatoare şi deservirea acestora:

 • la toate acumulatoarele şi bateriile de acumulatoare termenul de garanţie este de 12 (douăsprezece) luni;
 • deservirea (respectarea ciclurilordeîncărcare-descărcare şi verificarea nivelului de electrolit) urmează să fie efectuate de către Cumpărător;
 • nerespectarea condiţiilor de deservire a acumulatoarelor şi bateriilor de acumulatoare poate duce la refuzul garanţiei.

Toate piesele cu defect, înlocuite in urma reparaţiei de garanţie, vor fi puse la dispoziţia centrului de deservire.

Obligaţiiie de garanţie nu se răsfrâng asupra următoarelor cazuri:

 • prezenţa în Certificatul de garanţie a unor rectificări, înregistrări neciteţe/obscure;
 • pe produs lipseşte sau este deteriorată plăcuţa de identificare, numărul de serie este schimbat sau este neciteţ;
 • deranjamentele produsului sunt cauzate de nerespectarea regulilor specificate în instrucţiune de exploatare cu privire la transportare, utilizare, păstrare sau întreţinere a produsului de către cumpărător;
 • produsul este foarte murdar, atât intern cât şi extern;
 • au avut loc încălcări ale regulilor de exploatare specificate în instrucţiune de exploatare, inclusiv supraîncărcarea/suprasarcina şi utilizarea produsului în alte scopuri decât pentru ceea се a fost conceput;
 • exploatarea produsului cu consumabile şi accesorii defectate sau care nu sunt destinate acestui produs;
 • produsul a fost reparat nu de către specialistii centrului de deservire tehnică Î.M. ’’Karcher” S.R.L.;
 • prezenţa semnelor de intervenţie sau modificărilor structurale ale produsului efectuate nu de către specialistii centrului de deservire tehnică Î.M. „Karcher” S.R.L.
 • exploatarea produsului a continuat după apariţia deranjamentului şi nu a fost încetată;
 • deranjamentul a fost cauzat de mediul nociv şi ostil sau de factori externi, cum ar fi ninsoare, ploaie, umiditate sporită, temperaturi inadmisibil de Tnalte sau scăzute;
 • conectarea incorectă la reţeaua electrică sau de alimentare cu apă (secţiunea insuficientă a furtunului sau a cablului electric, căderi de tensiune, lipsa sau calitatea slabă a prizei de pământ, deconectare bruscă de la alimentare cu energie electrică sau alimentare cu apă, fluctuaţiile de presiune din reţeaua de alimentare cu apă, şoc hidraulic, lipsa filtrului, lipsa supapei de reţinere în cazul în care acesta este prevăzut de către producătorul produsului, etc.);
 • prezenţa obiectelor străine, substanţelor, lichidelor în interiorul produsului (nisip, particule dure ponderate, coroziune, apă uleioasă);
 • folosirea apei, care conţine aditivi minerali (din sonde arteziene şi fântâni);
 • deranjamente au tost cauzate de deservire tehnică inoportună (înlocuirea filtrelor, uleiurilor, periilor, curelelor de transmisie, filtrelor de apă şi filtrelor pentru aspiratoare, acumulatoarelor/bateriilor de acumulatoare);
 • utilizarea materialelor neprevăzute de instrucţiunea de exploatare (folosirea combustibilului, uleiurilor şi lubrifianţilor de calitate proastă şi care nu corespund condiţiilor tehnice, detergenţi de la producătorii terţi);
 • utilizarea aparatelor de uz casnic în scopuri comerciale, la întreprinderi;
 • uzura firească a pieselor produsului ca urmare a exploatării acestuia (uzura firească a pieselor în absenţa unor defecte de fabricaţie nu acordă dreptul la schimbarea lor în baza clauzelor de garanţie); apărute în urma uzurii fireşti: zgomote şi vibraţii fireşti, decolorarea suprafeţei, rosături;
 • deteriorări apărute în urma unui efect mecanic extern sau cauzate de calamităţi naturale, incendii, factori curente (căderi de tensiune, întreruperi de energie electrică, înfundarea filtrelor etc.);
 • utilizarea aparatelor de înaltă presiune cu filtre de curăţare fină înfundate sau fără acestea, aspiratoarelor fără sac de praf sau filtre de tip cartuş;
 • pentru deţinătorii tehnicii profesionale: refuzul de a efectua deservirea tehnică sau nerespectarea programului de efectuare a deservirii tehnice specificat în cartea tehnică.

La procurarea produsului, pentru a evita neînţelegeri şi greşeli, vă rugăm insistent să faceţi cunoştinţă cu condiţiile garanţiei, să verificaţi completarea corectă a certificatului de garanţie şi prezenţa instrucţiunii de exploatare în limba maternă.

Garanţia este valabilă doar la prezentarea certificatului de garanţie, fiind cored completat, care coincide cu datele produsului procurat şi la prezentarea bonului de casă sau a oricărui alt document care confirmă procurarea acestui produs. Adresaţi-vă doar centrului autorizat pentru deservire calificată, inclusiv cea de garanţie, a produselor Karcher. Producătorul nu poartă răspundere pentru lucrările executate în afara centrului de deservire Karcher. Vom fi bucuroşi să vă deservim şi după expirarea termenului de garanţie.

Deservirea de garanţie a echipamentului Karcher pe teritoriul Republicii Moldova se efectuează de către următoarele Centre Tehnice ÎM «Karcher» SRL:

 • Chişinău, str. M. Dragan, 21 Tel.: +373 (22) 796 711
 • Bălţi, str. Decebal, 124 Tel.: +373 (231)850 63
 • Comrat, str. Tretiacova, 19 Tel.:+373 (298)842 63