Главная / Condiţiile comerciale

Condiţiile comerciale

Stimați Cumpărători!

Înainte de efectuarea comenzii, vă rugăm să faceți cunoștință cu atenție cu prezente condiții comerciale. Acestea conțin principalele prevederi care reglementează cumpărarea mărfurilor de către Dumneavoastră în magazinul online plasat pe site-ul www.karchershop.md.

Efectuând comanda în magazinul online, Cumpărătorul confirmă faptul că este familiarizat și este de acord cu condițiile comerciale descrise mai jos și le acceptă ca fiind obligatorii pentru executare.

Condițiile comerciale

§ 1. Domeniul de aplicare

Prezente Condiții comerciale descriu condițiile contractelor de vânzare-cumpărare a mărfurilor mărcii KÄRCHER și ale altor mărci (în continuare – marfa), pe care Î.M. ”KARCHER” S.R.L. (în continuare – Vânzătorul) le încheie cu consumatorul (în continuare – Cumpărătorul) în cadrul magazinului online, plasat pe site-ul www.karchershop.md (în continuare – magazinul online), stabilește drepturile și obligațiile părților, inclusiv anumite restricții.

Comanda mărfii poate fi efectuată doar de cumpărători – persoane fizice, având intenția de a comanda, cumpăra și utiliza marfa doar în scopuri care nu au legătură cu desfășurarea activităților antreprenoriale sau profesionale.

Sortimentul de mărfuri prezentat în magazinul online, descrierea principalelor proprietăți de consum, prețul, condițiile de livrare, datele privind cantitatea mărfii aflată în stoc și alte condiții sunt valabile în momentul plasării lor pe site-ul magazinului online și pot fi modificate de către Vânzător fără o notificare prealabilă a Cumpărătorului. Noile condiții de vânzare intră în vigoare din momentul plasării lor pe site-ul magazinului online. După plasarea și confirmarea comenzii de către Cumpărător condițiile pot fi modificate numai prin acordul părților.

Din motive economice, Vânzătorul are dreptul să limiteze cantitatea mărfurilor comandate. Aceasta se aplică atât cantității de mărfuri în cadrul aceleiași comenzi, cât și asupra plasării mai multor comenzi ale acelorași mărfuri. Marfa comandată în magazinul online nu se rezervă, iar expedierea mărfii se efectuează în funcție de disponibilitatea ei efectivă în depozit.

Livrarea mărfurilor este posibilă doar pe teritoriul Republicii Moldova.

Condițiile de vânzare și livrare a mărfii pe teritoriul Transnistriei pot varia de prezente condiții comerciale, datorită particularităților stabilite de legislația în vigoare a Republicii Moldova.

§ 2. Efectuarea comenzii în magazinul online

Mărfurile interesante Cumpărătorului din sortimentul prezentat pot fi adunate în coșul Cumpărătorului și trimise ca comandă spre Vânzător, apăsând butonul ”Efectuarea comenzii”.

Până la trimiterea comenzii, Cumpărătorul poate încă o dată să vadă toate informațiile despre mărfurile din coșul Cumpărătorului (denumirea, cantitatea mărfii, datele Cumpărătorului, inclusiv adresa și numărul de telefon, prețul mărfii, costul livrării, modul de plată). Dacă este necesar, Cumpărătorul poate modifica lista și cantitatea mărfurilor selectate, precum și datele sale. După apăsarea butonului ”Efectuarea comenzii”, pe adresa poștei electronice (e-mail) a Cumpărătorului, specificată în comandă, va veni confirmarea primirii comenzii de către Vânzător pentru a fi examinată. După primirea comenzii, operatorul Vânzătorului va contacta Cumpărătorul prin numărul de telefon indicat de către acesta la efectuarea comenzii. Contractul este considerat ca fiind încheiat în momentul confirmării verbale de către Cumpărător a comenzii, confirmarea fiind dată operatorului Vânzătorului.

Cumpărătorul poate efectua comanda prin linia fierbinte +37322796713. Contractul este considerat ca fiind încheiat în momentul confirmării verbale de către Cumpărător a comenzii.

Comanda va fi trimisă spre colectare și livrare după încheierea contractului.

Executarea contractului de către Vânzător este considerată transmiterea mărfii către Cumpărător.

În cazul plasării comenzii vineri seara sau în zilele nelucrătoare, operatorul vă poate contacta pentru a confirma comanda în următoarea zi lucrătoare. Nici o comandă nu va rămâne fără răspuns!

§3. Prețurile

Toate prețurile indicate în magazinul online includ TVA.

Costul livrării mărfii nu este inclus în prețul mărfii.

§4. Livrarea și costul transportării mărfii

Condițiile de livrare

Livrarea mărfurilor se efectuează la adresa specificată de către Cumpărător în comandă.

Atenție! În cazul în care se schimbă adresa, vă rugăm să comunicați imediat despre aceasta pe linia fierbinte a Vânzătorului +37322796713.

Livrarea în raza orașului Chișinău se efectuează în termen de două zile lucrătoare. Livrarea în alte localități ale Republicii Moldova se efectuează în termen de trei zile lucrătoare. În cazul livrării interurbane, statutul comenzii îl veți putea afla, apelând linia fierbinte +37322796713. Zilele de lucru sunt zilele de luni până vineri, cu excepția zilelor de sărbătoare nelucrătoare. Timpul de livrare este cuprins între orele 9:00 și 18:00.

În cazul achitării mărfii în numerar, termenul de livrare se calculează de la data încheierii contractului în conformitate cu prevederile § 2 ale condițiilor comerciale. În cazul achitării mărfii prin virament, termenul de livrare se calculează de la încasarea mijloacelor bănești în contul bancar curent al Vânzătorului.

În cazul în care Cumpărătorul amână termenul și/sau locul de livrare mai mult de două ori, comanda se anulează. În acest caz, comanda trebuie să fie efectuată din nou.

Termenul de livrare nu include zilele de repaus și zilele de sărbătoare nelucrătoare.

Livrarea comenzilor și primirea mijloacelor bănești în numerar sunt efectuate de serviciul de livrare ”CITYEXPRESS” S.R.L. – (str. Calea Basarabiei, 54, Chișinău, MD 2024, Republica Moldova, IDNO 1014600004183, telefon: + 373 22 009008).

În cazul livrării comenzii de către Vânzător, decontările se efectuează între Cumpărător și reprezentantul Vânzătorului.

Costul transportării

Costul transportării mărfii pentru o singură comandă este:

* În raza orașului Chișinău: 50 lei moldovenești, în cazul în care valoarea comenzii nu depășește 1000 lei moldovenești. Marfa este transportată gratuit, dacă valoarea comenzii depășește 1000 lei moldovenești.

* Pe teritoriul Republicii Moldova: 90 lei moldovenești, în cazul în care valoarea comenzii nu depășește 5000 lei moldovenești. Marfa este transportată gratuit, dacă valoarea comenzii depășește 5000 lei moldovenești.

Atenție! Noțiunea ”orașul Chișinău”, conținută în prezente condiții comerciale, este interpretată în conformitate cu Legea Republicii Moldova ”privind statutul municipiului Chișinău” nr. 136 din 17.06.2016. În componența orașului Chișinău nu întră unitățile administrativ-teritoriale de primul nivel (orașe, sate, comune), fiind incluse în municipiul Chișinău și stabilite prin Legea ”privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova nr. 764-XV din 27 decembrie 2001.

§5. Predarea Mărfii

Pentru a primi marfa, Cumpărătorul trebuie să prezinte documentul de identitate sau permisul de conducere eliberat de organul de stat al Republicii Moldova. Predarea mărfii se face prin semnarea de către Cumpărător a următoarelor documente: formularul de livrare (primul exemplar), factura fiscală (se întocmește la solicitarea Cumpărătorului).

La livrarea comenzii, cumpărătorul primește următorul set de documente:

 • bonul de casă;

 • factura fiscală (la solicitarea Cumpărătorului);

 • formularul de livrare (al doilea exemplar).

Pentru dispozitivele de uz casnic și uz profesional ale mărcii KÄRCHER, pe lângă documentele sus menționate, se eliberează instrucțiunile de exploatare și talonul de garanție.

Obligatoriu!

 • Verificați lipsa deteriorărilor mecanice ale mărfii, totalitatea de piese și accesorii, precum și componența comenzii.

 • Semnați documentele însoțitoare.

 • Efectuați plata.

 • Verificați corectitudinea îndeplinirii talonului de garanție. În caz de necesitate, acesta poate fi întocmit la fața locului.

 • Obțineți exemplarele documentelor Dumneavoastră.

 • Păstrați documentele într-un loc sigur.

Atenție! În cazul apariției a unor dificultăți, vă rugăm să ne contactați prin telefon linia fierbinte a Vânzătorului: +37322796713.

În cazul în care transportarea mărfii a fost efectuată în termene stabilite în contract, dar marfa nu i-a fost transmisă Cumpărătorului din vina acestuia, Cumpărătorul este obligat să-i compenseze Vânzătorului costul transportării. Transportarea ulterioară va fi efectuată în termeni noi, convenite cu Vânzătorul. Costul transportării repetate a mărfii se va achita suplimentar.

Conectarea și verificarea mărfii sunt efectuate de Cumpărător cu forțe proprii. Înainte de conectare și exploatare a mărfii, Cumpărătorul trebuie să citească cu atenție documentația tehnică care însoțește marfa.

§6. Modalitățile de plată

Achitarea mărfii poate fi efectuată atât prin virament (inclusiv prin utilizarea instrumentelor de plată indicate pe site-ul www.karchershop.md), cât și în numerar. Achitarea mărfii livrate în momentul transmiterii ei Cumpărătorului se face doar în numerar.

Obligația Cumpărătorului privind achitarea mărfii prin virament este considerată îndeplinită din momentul încasării mijloacelor bănești în contul bancar curent al Vânzătorului.

§7. Obligațiile Părților

Vânzătorul se angajează:

 • să accepte și să întocmească comanda în mod corespunzător și în termen;

 • să asigure livrarea mărfii în termen și la adresa specificată de Cumpărător;

 • să asigure transmiterea mărfii și a documentelor de însoțire necesare Cumpărătorului;

 • să îndeplinească alte obligații în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

Cumpărătorul se angajează:

 • să întocmească comanda în mod corespunzător;

 • să furnizeze informații personale veridice pentru executarea comenzii;

 • să achite integral și la timp valoarea mărfii prin una dintre modalitățile propuse;

 • să specifice adresa detaliată de livrare și să accepte marfa livrată, să facă o mențiune de mâna în formularul de livrare privind recepția mărfii;

 • să îndeplinească alte obligații în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

§8. Obligațiile de garanție

Deservirea de garanție și post-garanție a mărfurilor se efectuează în centrele de service autorizate ale Vânzătorului, lista cărora este prezentată în taloanele de garanție și / sau pe site-ul www.karchershop.md.

Cumpărătorul are dreptul de a formula pretenții față de Vânzător în privința viciilor mărfurilor, dacă acestea au loc în perioada de garanție. Vânzătorul nu este responsabil pentru viciile mărfii, pieselor de schimb, bateriilor de acumulatoare și a încărcătoarelor, în următoarele cazuri:

 • dacă de pe articol lipseşte sau este defectată placa de identificare, numărul de serie este neclar sau indescifrabil sau schimbat;

 • dacă defecțiunea mărfii este cauzată de încălcarea regulilor din instrucțiunile de exploatare privind transportarea, exploatarea, depozitarea, precum și din cauza întreținerii necorespunzătoare din partea Cumpărătorului;

 • dacă marfa este foarte murdară: atât interior, cât şi exterior;

 • încălcarea regulilor de exploatare prevăzute în instrucțiunile de exploatare, inclusiv supraîncărcarea şi utilizarea necorespunzătoare;

 • exploatarea mărfii cu accesorii sau cu materiale consumabile defecte sau care nu sunt corespunzătoare pentru acest articol;

 • dacă marfa a fost reparată nu de specialiștii centrului de service Î.M. ”Karcher” S.R.L.;

 • prezența semnelor de intervenție sau a modificărilor constructive efectuate nu de specialiștii centrului de service Î.M. ”Karcher” S.R.L .;

 • dacă exploatarea mărfii a continuat după apariţia defecţiunii şi nu a fost suspendată;

 • dacă defecțiunile sunt cauzate de influența dăunătoare a unui mediu agresiv sau de condiții externe cum ar fi zăpada, ploaia, umiditatea ridicată, temperaturi inacceptabil de scăzute sau ridicate;

 • racordarea incorectă la sistemul de alimentare electrică sau alimentare cu apă (secțiunea insuficientă a furtunului sau a cablului electric, salturi de tensiune, absența sau calitatea slabă a împământării, întreruperea bruscă a alimentării electrice sau alimentării cu apă, salturi de presiune în rețeaua de alimentare cu apă, șoc hidraulic, lipsa filtrului, lipsa supapei de reținere acolo unde aceasta este prevăzută de producătorul articolului etc.);

 • prezența unor obiecte străine, substanţelor, lichidelor în interiorul articolului (nisip, particule dure ponderate, coroziune, apă uleioasă);

 • folosirea apei care conţine aditivi minerali (din sonde arteziene şi fântâni);

 • dacă defecţiunile sunt cauzate de efectuarea întârziată a deservirii tehnice (schimbarea filtrelor, uleiului, periilor, curelelor de transmisie, filtrelor pentru apă şi aspiratoare, bateriilor de acumulatoare);

 • dacă are loc folosirea materialelor neprevăzute în instrucţiunile de exploatare (folosirea combustibilului de calitate redusă, a uleiurilor şi lubrifianţilor care nu corespund condiţiilor tehnice, a produselor chimice produse de terţi);

 • folosirea articolelor de uz casnic în scopuri antreprenoriale, la întreprinderi;

 • – în urma utilizării îndelungate piesele articolului se uzează în mod firesc (uzura firească a pieselor în lipsa defectelor de la uzină nu oferă dreptul la schimbarea lor în baza garanţiei); cauzate de uzura firească: zgomot și vibrații firești, decolorarea suprafeței/învelișului, rosătură;

 • defecțiunile au apărut ca urmare a unei acțiuni mecanice externe sau cauzate de o calamitate naturală, incendiu, factori de uz casnic (salturi de tensiune, deconectarea de la alimentarea cu energie electrică, poluarea filtrelor etc.);

 • folosirea aparatelor de curățare cu presiune cu filtre poluate de curăţare fină sau fără acestea, folosirea aspiratoarelor fără saci de praf sau fără filtre de tip cartuşe;

 • refuzul de a efectua deservirea tehnică sau efectuarea ei cu întârziere, nerespectând programul de DT, indicat în instrucțiunile de exploatare;

 • în alte cazuri specificate în talonul de garanție.

§9. Reclamațiile

Cumpărătorul are dreptul să formuleze pretenții în privința viciilor mărfii, în modul și în cazurile prevăzute de legislația în vigoare a Republicii Moldova.

Pentru o examinare mai eficientă în reclamație se recomandă a fi specificate:

 • Numele și prenumele Cumpărătorului, locul de reședință, numărul telefonului de contact;

 • Denumirea, tipul de marfă, numărul de serie (de fabrică) al aparatului;

 • Data cumpărării;

 • O descriere detaliată a deficiențelor identificate;

 • Pretențiile Cumpărătorului.

La reclamație se anexează următoarele documente:

 • talonul de garanție, chitanța, bonul de marfă sau de casă, alte dovezi ale cumpărării mărfii;

 • alte documente la discreția Cumpărătorului.

O condiție obligatorie pentru examinarea reclamației este transmiterea mărfii către Vânzător pentru verificarea calității.

§10. Răspunderea Părților

Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor, Părțile sunt răspunzătoare în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

Vânzătorul nu este răspunzător pentru viciile mărfii, daunele directe și indirecte, legate de deteriorarea sau imposibilitatea exploatării mărfii, cauzarea daunelor sănătății Cumpărătorului și a oricărui terț, a patrimoniului Cumpărătorului și al oricărui terț în cazul încălcării de către Cumpărător (de către persoanele care exploatează marfa) a regulilor de exploatare, transportare, depozitare, întreținere tehnică (service), reparare a mărfii, în cazul intervenției de către Cumpărător (de către persoanele care exploatează marfa) în construcția mărfii, acțiunilor neglijente ale Cumpărătorului sau ale terțelor, în alte cazuri prevăzute de legislația în vigoare a Republicii Moldova.

§11. Confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal ale Cumpărătorului

La întocmirea comenzii, Cumpărătorul se angajează să-i furnizeze Vânzătorului informații veridice, exacte și complete despre sine și să mențină aceste informații actualizate dacă va fi necesar. În cazul în care Cumpărătorul furnizează informații neveridice sau Vânzătorul dispune de motive întemeiate să considere că informațiile furnizate de către Cumpărător sunt neveridice, incomplete, inexacte sau încalcă drepturile unor terți, Vânzătorul are dreptul de a suspenda sau a-i anula înregistrarea sau de a-i refuza complet Cumpărătorului întocmirea ulterioară a comenzii.

Cumpărătorul confirmă faptul că, acționând în mod voluntar, din voința sa și în interesul său, îi acordă Vânzătorului consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (orice operațiune sau un set de operațiuni efectuate cu date cu caracter personal, atât prin mijloace automatizate, cât și fără acestea, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, restaurarea, adaptarea sau modificarea, extracția, consilierea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, distribuția sau furnizarea unui alt acces, gruparea sau combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea) în scopul înregistrării pe site, identificării, informării, negocierii, încheierii și executării contractului, participării la promoții, evaluării și analizei funcționării site-ului, magazinului online și a liniei fierbinte a Vânzătorului, în scopul promovării mărfurilor, lucrărilor, serviciilor prin intermediul diferitelor mijloace de comunicare, inclusiv prin telefon, e-mail, trimiteri poștale, prin rețeaua Internet și în alte scopuri legale stabilite de politică Vânzătorul. În cazul executării comenzii de către Vânzător, Cumpărătorul își exprimă consimțământul privind transmiterea datelor comenzii și a datelor cu caracter personal, furnizate de către Cumpărător în cadrul întocmirii și executării comenzii, serviciului de curierat ”CITYEXPRESS” S.R.L. Cumpărătorul are dreptul de a revoca consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova prin trimiterea cererii respective către Vânzător la adresa: MD-2068, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Bogdan Voievod, 7.

Utilizând site-ul, Cumpărătorul își exprimă acordul cu utilizarea fișierelor cookie. Fișierele cookie sunt necesare pentru o funcționare corespunzătoare a site-ului. Vă puteți elimina sau bloca plasarea fișierelor cookie în browser-ul Dvs., dar în acest caz nu toate funcțiile site-ului vor funcționa corect.

§12. Alte condiții

În privința tuturor chestiunilor nereglementate în condițiile comerciale prezente, Părțile se vor ghida de normele legislației în vigoare a Republicii Moldova.

Adresa și informațiile de contact ale Vânzătorului:

Î.M. ”KARCHER” S.R.L.

Adresa: MD-2068, Republica Moldova

Mun. Chișinău, str. Bogdan Voevod, 7.

Tel .: +373 (22) 806 300

Fax: +373 (22) 806 301

E-mail: karcher.info.md@gmail.com