Selectează o Pagină

ANTISPUMANT FOAMSTOP CITRUS, 125 ml

Cu acest lichid spuma se dizolva in cel mai scurt timp. Cu miros de citrice.

156 MDL 140 MDL

Compara

Lichid ecologic pentru a stinge spuma in aspiratoarele cu filtru de apa, prelungește durata de viață a filtrului.

PROPRIETATI
Aroma placuta

ANTISPUMANT FOAMSTOP CITRUS, 125 ml

AVERTIZARE

Avertismentele și recomandările de securitate în conformitate cu directivele UE

  • H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor
  • P102 Păstra într-un loc inaccesibil pentru copii
  • P280 Folosiți mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/ echipament de protecție a ochilor si a feței
  • P264 Dupa lucru a se spala intensiv
  • P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: se spala cu Atenție cu o cantitate mare de apă. Scoateți lentilele de contact. Сontinua să se spele cu o cantitate mare de apă.
  • P337 + P313 Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul.
SPECIFICATII

Date tehnice

Dimensiunea de ambalare (ml)125
DOWNLOAD

Fișa cu date de securitate

Informații despre produs

DOMENII DE INTREBUINTARE
  • Pentru aspiratoare cu filtru de apă

Doriți să vă apelăm?