Conditii de garantie

Prezentul certificat atestă că produsul achiziționat de Dvs. nu conține defecte și că Dvs. beneficiați de reparație gratuită pe toată durata perioadei de garanție, începând cu vânzarea produsului.

Eventualele defecțiuni ale produsului vor fi remediate gratuit în perioada de garanție în cazul în care acestea au survenit din vina Î.M. ”KARCHER” S.R.L. sau producătorului acestuia.

Prezenta Garanție se aplică produselor noi ale KARCHER importate în Republica Moldova de către Î.M. „KARCHER” S.R.L.

Limitele teritoriale ale garanției: teritoriul Republicii Moldova, care este sub controlul autorităților de stat ale Republicii Moldova.

Pentru accesoriile și / sau piesele produsului, pentru care producătorul a stabilit o durată de funcționare mai mică de 24 de luni, perioada de garanție este redusă până la durata de funcționare.

Termenele de garanție, specificate în prezentul Certificat de garanție, se calculează de la data de achiziționare a produsului de către cumpărător. Data de achiziționare urmează să fie specificată pe pagina facială a Certificatului de garanție.

La procurarea produsului, cereți completarea corectă și deplină a acestui certificat de garanție.

Garanția nu se aplică la:

 • înlocuirea consumabilelor (filtre, filtre-saci, paduri sau role din microfibră, lame de absorbție, șervețele, cartușe anti-calcar, soluții anti-calcar, antispumant, soluții chimice, lichide tehnologice, perii colectoare, etc.);
 • lucrări de instalare a dispozitivelor suplimentare care nu sunt incluse în setul de livrare al produsului.

Nu fac obiectul prezentului certificat de garanție:

 • produsele folosite în scopuri și condiții altele decât cele prevăzute de regulile de exploatare și siguranță a produselor Karcher;
 • produse a căror sarcină depășește pe cea recomandată de instrucțiunea de exploatare originală a produselor Karcher.

Deservirea acumulatoarelor/bateriilor de acumulatoare:

 • deservirea (respectarea ciclurilor de încărcare-descărcare și verificarea nivelului de electrolit) urmează să fie efectuate de către Cumpărător;
 • nerespectarea condițiilor de deservire a acumulatoarelor și bateriilor de acumulatoare poate duce la refuzul garanției.

Toate piesele cu defect, înlocuite în urma reparației de garanție, vor fi puse la dispoziția centrului de deservire.

Obligațiile de garanție nu se răsfrâng asupra următoarelor cazuri:

 • pe produs lipseşte sau este deteriorată plăcuța de identificare, numărul de serie este schimbat sau este ilizibil;
 • deranjamentele produsului sunt cauzate de nerespectarea regulilor specificate în instrucțiune de exploatare cu privire la transportare, utilizare, păstrare sau de întreţinere necorespunzătoare a produsului de către cumpărător;
 • produsul este foarte murdar, atât intern, cât şi extern;
 • au avut loc încălcări ale regulilor de exploatare specificate în Instrucțiune de exploatare, inclusiv suprasarcina şi utilizarea produsului în alte scopuri decât pentru ceea ce a fost conceput;
 • exploatarea produsului cu consumabile și accesorii defectate sau care nu sunt destinate acestui produs;
 • produsul a fost reparat nu de către specialiștii centrului de deservire tehnică Î.M. „Karcher” S.R.L.;
 • prezența semnelor de intervenție sau modificărilor structurale ale produsului efectuate nu de către specialiștii centrului de deservire tehnică Î.M. ”Karcher” S.R.L.
 • exploatarea produsului a continuat după apariția deranjamentului și nu a fost încetată;
 • deranjamentul a fost cauzat de mediul nociv și ostil sau de factori externi, cum ar fi ninsoare, ploaie, umiditate sporită, temperaturi inadmisibil de înalte sau scăzute;
 • conectarea incorectă la reţeaua electrică sau de alimentare cu apă (secțiunea insuficientă a furtunului sau a cablului electric, căderi de tensiune, lipsa sau calitatea slabă a prizei de pământ, deconectare bruscă de la alimentare cu energie electrică sau alimentare cu apă, fluctuațiile de presiune din rețeaua de alimentare cu apă, șoc hidraulic, lipsa filtrului, lipsa supapei de reținere în cazul în care acesta este prevăzut de către producătorul produsului etc.);
 • prezența obiectelor străine, substanţelor, lichidelor în interiorul produsului (nisip, particule dure ponderate, coroziune, apă uleioasă);
 • folosirea apei, care conţine aditivi minerali (din sonde arteziene şi fântâni);
 • deranjamente au fost cauzate de deservire tehnică inoportună (înlocuirea filtrelor, uleiurilor, periilor, curelelor de transmisie, filtrelor de apă și filtrelor pentru aspiratoare, acumulatoarelor/bateriilor de acumulatoare);
 • utilizarea materialelor neprevăzute de instrucţiunea de exploatare (folosirea combustibilului, uleiurilor şi lubrifianţilor de calitate proastă, care nu corespund condiţiilor tehnice, detergenți de la producătorii terţi);
 • utilizarea aparatelor de uz casnic în scopuri comerciale sau profesionale;
 • uzura firească a pieselor produsului ca urmare a exploatării acestuia (uzura firească a pieselor în absenţa unor defecte de fabricaţie nu acordă dreptul la schimbarea lor în baza clauzelor de garanţie); apărute în urma uzurii firești: zgomote și vibrații firești, decolorarea suprafeței, rosături;
 • deteriorări apărute în urma unui efect mecanic extern sau cauzate de calamităţi naturale, incendii, factori curente (căderi de tensiune, întreruperi de energie electrică, înfundarea filtrelor etc.);
 • utilizarea aparatelor de înaltă presiune cu filtre de curățare fină înfundate sau fără acestea, aspiratoarelor fără sac de praf sau filtre de tip cartuş;
 • refuzul de a efectua deservirea tehnică sau nerespectarea programului de efectuare a deservirii tehnice specificat în instrucțiunea de exploatare.

La procurarea produsului, pentru a evita neînțelegeri și greșeli, vă rugăm insistent să faceți cunoștință cu condițiile garanției, să verificați completarea corectă a certificatului de garanție și prezența instrucțiunii de exploatare în limba maternă.

Pentru examinarea plângerii, cumpărătorul trebuie să prezinte vânzătorului document ce atestă faptul cumpărării produsului (inclusiv certificatul de garanție). Reparația de garanție este efectuată în termen de paisprezece zile de la data predării produsului de către cumpărător vânzătorului pe baza actului de predare – primire. Termenul de reparație poate fi prelungit pe baza acordului între părți. Pentru deservirea calificată, inclusiv cea de garanție, a produselor Karcher, adresați-vă doar centrului autorizat. Producătorul nu poartă răspundere pentru lucrările executate în afara centrului de deservire Karcher. Vom fi bucuroși să vă prestăm servicii de reparație și întreținere a produsului și după expirarea termenului de garanție.

Deservirea de garanţie a echipamentului Karcher pe teritoriul Republicii Moldova se efectuează de către următoarele Centre Tehnice ÎM «Karcher» SRL:

 • Chişinău, str. M. Dragan, 21 Tel.: +373 (22) 106 110
 • Bălţi, str. Decebal, 124 Tel.: +373 (22) 106 110
 • Comrat, str. Tretiacova, 19 Tel.:+373 (22) 106 110